No.1/4

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.2/4

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.วัดเกต

No.3/4

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตธารแก้ว

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตธารแก้ว มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตธารแก้ว
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.4/4

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา