No.1/3บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
อ.เมืองนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง

No.2/3พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อ.เมืองนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง

No.3/3พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
อ.เมืองนครศรีธรรมราช ต.นาเคียน