No.1/11ดอยม่อนอังเกตุ
ดอยม่อนอังเกตุ
ดอยม่อนอังเกตุ ดอยม่อนอังเกตุ ดอยม่อนอังเกตุ
อ.สะเมิง ต.ยั้งเมิน

No.2/11อุทยานแห่งชาติขุนขาน
อุทยานแห่งชาติขุนขาน
อุทยานแห่งชาติขุนขาน อุทยานแห่งชาติขุนขาน อุทยานแห่งชาติขุนขาน
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ

No.3/11สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถานีเกษตรหลวงปางดะ
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.4/11พระธาตุม่อนเปี๊ยะ
พระธาตุม่อนเปี๊ยะ
พระธาตุม่อนเปี๊ยะ พระธาตุม่อนเปี๊ยะ
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ

No.5/11พระบรมธาตุดอยผาส้ม
พระบรมธาตุดอยผาส้ม
พระบรมธาตุดอยผาส้ม พระบรมธาตุดอยผาส้ม
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ

No.6/11น้ำพุร้อนโป่งกวาว
น้ำพุร้อนโป่งกวาว
น้ำพุร้อนโป่งกวาว น้ำพุร้อนโป่งกวาว
อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ

No.7/11ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.8/11ผายอง
ผายอง
ผายอง ผายอง
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ

No.9/11อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาน
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาน
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาน
อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ

No.10/11ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ

No.11/11โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ