No.1/4สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถานีเกษตรหลวงปางดะ
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.2/4ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.3/4ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ

No.4/4โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ