No.1/5เกาะนางยวน
เกาะนางยวน
เกาะนางยวน เกาะนางยวน เกาะนางยวน
อ.เกาะพะงัน ต.เกาะเต่า

No.2/5เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน เกาะพะงัน เกาะพะงัน
อ.เกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน

No.3/5เกาะเต่า
เกาะเต่า
เกาะเต่า เกาะเต่า เกาะเต่า
อ.เกาะพะงัน ต.เกาะเต่า

No.4/5เกาะว่าว
เกาะว่าว
เกาะว่าว เกาะว่าว เกาะว่าว
อ.เกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน

No.5/5เกาะม้า
เกาะม้า
เกาะม้า เกาะม้า
อ.เกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน