No.1/3อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อ.เมืองสตูล ต.เกาะสาหร่าย

No.2/3เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาพญาบังสา
เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาพญาบังสา
เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาพญาบังสา เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาพญาบังสา
อ.เมืองสตูล ต.ควนโพธิ์

No.3/3เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพญา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพญา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพญา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพญา
อ.เมืองสตูล ต.ควนโพธิ์