No.1/5วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน วัดหนองบอน
อ.ปลวกแดง ต.ตาสิทธิ์

No.2/5วัดคลองกรำ
วัดคลองกรำ
วัดคลองกรำ วัดคลองกรำ
อ.ปลวกแดง ต.ตาสิทธิ์

No.3/5วัดมาบเตย
วัดมาบเตย
วัดมาบเตย วัดมาบเตย
อ.ปลวกแดง ต.มาบยางพร

No.4/5วัดราษฎร์อัสดาราม (สะพานสี่)
วัดราษฎร์อัสดาราม (สะพานสี่)
วัดราษฎร์อัสดาราม (สะพานสี่) วัดราษฎร์อัสดาราม (สะพานสี่)
อ.ปลวกแดง ต.มาบยางพร

No.5/5วัดวังประดู่
วัดวังประดู่
วัดวังประดู่ วัดวังประดู่
อ.ปลวกแดง ต.แม่น้ำคู้