No.1/2กู่จาน
กู่จาน
กู่จาน กู่จาน
อ.คำเขื่อนแก้ว ต.กู่จาน

No.2/2พระธาตุโพนทัน
พระธาตุโพนทัน
พระธาตุโพนทัน พระธาตุโพนทัน
อ.คำเขื่อนแก้ว ต.โพนทัน