No.1/4น้ำตกตาดโตน
น้ำตกตาดโตน
น้ำตกตาดโตน น้ำตกตาดโตน
อ.หนองสูง ต.โนนยาง

No.2/4หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อ.หนองสูง ต.บ้านเป้า

No.3/4วัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี)
วัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี)
วัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี) วัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี)
อ.หนองสูง ต.หนองสูงใต้

No.4/4วัดถ้ำภูผาขาว (วัดถ้ำโส้ม)
วัดถ้ำภูผาขาว (วัดถ้ำโส้ม)
วัดถ้ำภูผาขาว (วัดถ้ำโส้ม) วัดถ้ำภูผาขาว (วัดถ้ำโส้ม)
อ.หนองสูง ต.บ้านเป้า