No.1/7แก่งเสือเต้น
แก่งเสือเต้น
แก่งเสือเต้น แก่งเสือเต้น
อ.สอง ต.สะเอียบ

No.2/7อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์
อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์
อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์
อ.สอง ต.บ้านหนุน

No.3/7อ่างเก็บน้ำห้วยกาน
อ่างเก็บน้ำห้วยกาน
อ่างเก็บน้ำห้วยกาน อ่างเก็บน้ำห้วยกาน
อ.สอง ต.ห้วยหม้าย

No.4/7อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ
อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ
อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ
อ.สอง ต.ห้วยหม้าย

No.5/7อ่างเก็บน้ำแม่สอง
อ่างเก็บน้ำแม่สอง
อ่างเก็บน้ำแม่สอง อ่างเก็บน้ำแม่สอง
อ.สอง ต.เตาปูน

No.6/7หน่วยปรับปรุงต้นน้ำ
หน่วยปรับปรุงต้นน้ำ
หน่วยปรับปรุงต้นน้ำ หน่วยปรับปรุงต้นน้ำ
อ.สอง ต.เตาปูน

No.7/7หล่มด้ง
หล่มด้ง
หล่มด้ง หล่มด้ง
อ.สอง ต.สะเอียบ