No.1/10บึงบ้านนาหล่ม
บึงบ้านนาหล่ม
บึงบ้านนาหล่ม บึงบ้านนาหล่ม
อ.ชาติตระการ ต.บ้านดง

No.2/10บ้านน้ำจวง-ทับสี่
บ้านน้ำจวง-ทับสี่
บ้านน้ำจวง-ทับสี่ บ้านน้ำจวง-ทับสี่
อ.ชาติตระการ ต.บ่อภาค

No.3/10อุทยานแห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์
อุทยานแห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์
อุทยานแห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์ อุทยานแห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์
อ.ชาติตระการ ต.บ่อภาค

No.4/10อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อ.ชาติตระการ ต.บ่อภาค

No.5/10เขาหลักว่าว
เขาหลักว่าว
เขาหลักว่าว เขาหลักว่าว
อ.ชาติตระการ ต.ท่าสะแก

No.6/10อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อ.ชาติตระการ ต.ชาติตระการ

No.7/10แก่งเสือ
แก่งเสือ
แก่งเสือ แก่งเสือ
อ.ชาติตระการ ต.ท่าสะแก

No.8/10แก่งหาดอ้อย
แก่งหาดอ้อย
แก่งหาดอ้อย แก่งหาดอ้อย
อ.ชาติตระการ ต.ท่าสะแก

No.9/10น้ำตกเขาธนูทอง
น้ำตกเขาธนูทอง
น้ำตกเขาธนูทอง น้ำตกเขาธนูทอง
อ.ชาติตระการ ต.บ้านดง

No.10/10น้ำตกตาดน้อย
น้ำตกตาดน้อย
น้ำตกตาดน้อย น้ำตกตาดน้อย
อ.ชาติตระการ ต.ป่าแดง