No.1/3วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง วัดกลาง
อ.นครไทย ต.นครไทย

No.2/3วัดนครไทยวราราม (วัดหัวร้อง)
วัดนครไทยวราราม (วัดหัวร้อง)
วัดนครไทยวราราม (วัดหัวร้อง) วัดนครไทยวราราม (วัดหัวร้อง)
อ.นครไทย ต.นครไทย

No.3/3วัดบ้านพร้าว
วัดบ้านพร้าว
วัดบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว
อ.นครไทย ต.บ้านพร้าว