No.1/1เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
อ.บ้านตาขุน ต.เขาพัง