No.1/5ตลาดชายแดนไทย-ลาว
ตลาดชายแดนไทย-ลาว
ตลาดชายแดนไทย-ลาว ตลาดชายแดนไทย-ลาว
อ.ภูซาง ต.ภูซาง

No.2/5อุทยานแห่งชาติภูซาง
อุทยานแห่งชาติภูซาง
อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานแห่งชาติภูซาง
อ.ภูซาง ต.ภูซาง

No.3/5อ่างเก็บน้ำขุนบง
อ่างเก็บน้ำขุนบง
อ่างเก็บน้ำขุนบง อ่างเก็บน้ำขุนบง
อ.ภูซาง ต.ทุ่งกล้วย

No.4/5วัดพระธาตุภูซาง
วัดพระธาตุภูซาง
วัดพระธาตุภูซาง วัดพระธาตุภูซาง
อ.ภูซาง ต.ภูซาง

No.5/5วัดพระธาตุขุนบง
วัดพระธาตุขุนบง
วัดพระธาตุขุนบง วัดพระธาตุขุนบง
อ.ภูซาง ต.ทุ่งกล้วย