No.1/10วนอุทยานบ้านถ้ำ
วนอุทยานบ้านถ้ำ
วนอุทยานบ้านถ้ำ วนอุทยานบ้านถ้ำ
อ.ดอกคำใต้ ต.บ้านถ้ำ

No.2/10วัดพระธาตุจอมศีล
วัดพระธาตุจอมศีล
วัดพระธาตุจอมศีล วัดพระธาตุจอมศีล
อ.ดอกคำใต้ ต.บ้านถ้ำ

No.3/10อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู-ผาเทวดา
อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู-ผาเทวดา
อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู-ผาเทวดา อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู-ผาเทวดา
อ.ดอกคำใต้ ต.สันโค้ง

No.4/10อ่างเก็บน้ำร่องสัก
อ่างเก็บน้ำร่องสัก
อ่างเก็บน้ำร่องสัก อ่างเก็บน้ำร่องสัก
อ.ดอกคำใต้ ต.บ้านปิน

No.5/10วัดบุญเรือง (ดอกพร้าว)
วัดบุญเรือง (ดอกพร้าว)
วัดบุญเรือง (ดอกพร้าว) วัดบุญเรือง (ดอกพร้าว)
อ.ดอกคำใต้ ต.ดอนศรีชุม

No.6/10วัดใหม่แท่นคำ
วัดใหม่แท่นคำ
วัดใหม่แท่นคำ วัดใหม่แท่นคำ
อ.ดอกคำใต้ ต.ห้วยลาน

No.7/10วัดดอนตัน
วัดดอนตัน
วัดดอนตัน วัดดอนตัน
อ.ดอกคำใต้ ต.ป่าซาง

No.8/10วัดดงสุวรรณ
วัดดงสุวรรณ
วัดดงสุวรรณ วัดดงสุวรรณ
อ.ดอกคำใต้ ต.ดงสุวรรณ

No.9/10วัดบุญเกิด
วัดบุญเกิด
วัดบุญเกิด วัดบุญเกิด
อ.ดอกคำใต้ ต.บุญเกิด

No.10/10วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง วัดโพธิ์ทอง
อ.ดอกคำใต้ ต.คือเวียง