No.1/10ฝั่งต้า
ฝั่งต้า
ฝั่งต้า ฝั่งต้า
อ.เชียงม่วน ต.เชียงม่วน

No.2/10วนอุทยานไดโนเสาร์เชียงม่วน-แก่งหลวง
วนอุทยานไดโนเสาร์เชียงม่วน-แก่งหลวง
วนอุทยานไดโนเสาร์เชียงม่วน-แก่งหลวง วนอุทยานไดโนเสาร์เชียงม่วน-แก่งหลวง
อ.เชียงม่วน ต.บ้านมาง

No.3/10วัดท่าฟ้าใต้
วัดท่าฟ้าใต้
วัดท่าฟ้าใต้ วัดท่าฟ้าใต้
อ.เชียงม่วน ต.สระ

No.4/10พระธาตุภูปอ
พระธาตุภูปอ
พระธาตุภูปอ พระธาตุภูปอ
อ.เชียงม่วน ต.บ้านมาง

No.5/10น้ำตกธารสวรรค์
น้ำตกธารสวรรค์
น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกธารสวรรค์
อ.เชียงม่วน ต.บ้านมาง

No.6/10เหมืองเชียงม่วน
เหมืองเชียงม่วน
เหมืองเชียงม่วน เหมืองเชียงม่วน
อ.เชียงม่วน ต.สระ

No.7/10น้ำตกตาดปู่เข่ง
น้ำตกตาดปู่เข่ง
น้ำตกตาดปู่เข่ง น้ำตกตาดปู่เข่ง
อ.เชียงม่วน ต.บ้านมาง

No.8/10น้ำตกห้วยต้นผึ้ง
น้ำตกห้วยต้นผึ้ง
น้ำตกห้วยต้นผึ้ง น้ำตกห้วยต้นผึ้ง
อ.เชียงม่วน ต.สระ

No.9/10อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
อ.เชียงม่วน ต.บ้านมาง

No.10/10วัดเชียงม่วน
วัดเชียงม่วน
วัดเชียงม่วน วัดเชียงม่วน
อ.เชียงม่วน ต.เชียงม่วน