No.1/12ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ
อ.เชียงคำ ต.หย่วน

No.2/12ถ้ำผาแดง
ถ้ำผาแดง
ถ้ำผาแดง ถ้ำผาแดง
อ.เชียงคำ ต.ร่มเย็น

No.3/12วัดนันตาราม
วัดนันตาราม
วัดนันตาราม วัดนันตาราม
อ.เชียงคำ ต.หย่วน

No.4/12น้ำตกน้ำมิน
น้ำตกน้ำมิน
น้ำตกน้ำมิน น้ำตกน้ำมิน
อ.เชียงคำ ต.แม่ลาว

No.5/12ตลาดเช้าเชียงคำ
ตลาดเช้าเชียงคำ
ตลาดเช้าเชียงคำ ตลาดเช้าเชียงคำ
อ.เชียงคำ ต.หย่วน

No.6/12อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324
อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324
อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324
อ.เชียงคำ ต.เชียงบาน

No.7/12วัดพระธาตุสบแวน
วัดพระธาตุสบแวน
วัดพระธาตุสบแวน วัดพระธาตุสบแวน
อ.เชียงคำ ต.หย่วน

No.8/12วัดแสนเมืองมา
วัดแสนเมืองมา
วัดแสนเมืองมา วัดแสนเมืองมา
อ.เชียงคำ ต.หย่วน

No.9/12อ่างเก็บน้ำหนองบัว
อ่างเก็บน้ำหนองบัว
อ่างเก็บน้ำหนองบัว อ่างเก็บน้ำหนองบัว
อ.เชียงคำ ต.น้ำแวน

No.10/12วัดเชียงบาน
วัดเชียงบาน
วัดเชียงบาน วัดเชียงบาน
อ.เชียงคำ ต.เชียงบาน

No.11/12วัดหย่วน
วัดหย่วน
วัดหย่วน วัดหย่วน
อ.เชียงคำ ต.หย่วน

No.12/12วัดพระธาตุดอยคำ
วัดพระธาตุดอยคำ
วัดพระธาตุดอยคำ วัดพระธาตุดอยคำ
อ.เชียงคำ ต.เจดีย์คำ