No.1/15วัดบางบาล
วัดบางบาล
วัดบางบาล วัดบางบาล
อ.บางบาล ต.บางบาล

No.2/15วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
อ.บางบาล ต.บางบาล

No.3/15วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
อ.บางบาล ต.ไทรน้อย

No.4/15วัดเก้าห้องวัฒนาราม
วัดเก้าห้องวัฒนาราม
วัดเก้าห้องวัฒนาราม วัดเก้าห้องวัฒนาราม
อ.บางบาล ต.ไทรน้อย

No.5/15วัดไผ่ล้อม
วัดไผ่ล้อม
วัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม
อ.บางบาล ต.สะพานไทย

No.6/15วัดกำแพงแก้ว
วัดกำแพงแก้ว
วัดกำแพงแก้ว วัดกำแพงแก้ว
อ.บางบาล ต.สะพานไทย

No.7/15วัดพระขาว
วัดพระขาว
วัดพระขาว วัดพระขาว
อ.บางบาล ต.พระขาว

No.8/15วัดสันติการาม
วัดสันติการาม
วัดสันติการาม วัดสันติการาม
อ.บางบาล ต.พระขาว

No.9/15วัดพิกุลโสคันธ์
วัดพิกุลโสคันธ์
วัดพิกุลโสคันธ์ วัดพิกุลโสคันธ์
อ.บางบาล ต.พระขาว

No.10/15วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม วัดอินทาราม
อ.บางบาล ต.ทางช้าง

No.11/15วัดตะกู
วัดตะกู
วัดตะกู วัดตะกู
อ.บางบาล ต.วัดตะกู

No.12/15วัดกอไผ่
วัดกอไผ่
วัดกอไผ่ วัดกอไผ่
อ.บางบาล ต.บางหลวงโดด

No.13/15วัดอัมพวา
วัดอัมพวา
วัดอัมพวา วัดอัมพวา
อ.บางบาล ต.บางหัก

No.14/15วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ วัดโคกหิรัญ
อ.บางบาล ต.บางชะนี

No.15/15วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี วัดจุฬามณี
อ.บางบาล ต.บ้านกุ่ม