No.1/19พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
อ.เชียงดาว ต.เมืองงาย

No.2/19วัดถ้ำเชียงดาว
วัดถ้ำเชียงดาว
วัดถ้ำเชียงดาว วัดถ้ำเชียงดาว
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.3/19ดอยเชียงดาว
ดอยเชียงดาว
ดอยเชียงดาว ดอยเชียงดาว ดอยเชียงดาว
อ.เชียงดาว ต.เมืองงาย

No.4/19ถนนคนเดินเชียงดาว
ถนนคนเดินเชียงดาว
ถนนคนเดินเชียงดาว ถนนคนเดินเชียงดาว
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.5/19ถ้ำเชียงดาว
ถ้ำเชียงดาว
ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.6/19น้ำพุร้อนบ้านโป่งอ่าง
น้ำพุร้อนบ้านโป่งอ่าง
น้ำพุร้อนบ้านโป่งอ่าง น้ำพุร้อนบ้านโป่งอ่าง
อ.เชียงดาว ต.เมืองงาย

No.7/19สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว
สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว
สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.8/19อุทยานแห่งชาติผาแดง
อุทยานแห่งชาติผาแดง
อุทยานแห่งชาติผาแดง อุทยานแห่งชาติผาแดง อุทยานแห่งชาติผาแดง
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.9/19น้ำพุร้อนกลางแม่น้ำปิง
น้ำพุร้อนกลางแม่น้ำปิง
น้ำพุร้อนกลางแม่น้ำปิง น้ำพุร้อนกลางแม่น้ำปิง
อ.เชียงดาว ต.ปิงโค้ง

No.10/19น้ำพุร้อนยางปู่โต๊ะ
น้ำพุร้อนยางปู่โต๊ะ
น้ำพุร้อนยางปู่โต๊ะ น้ำพุร้อนยางปู่โต๊ะ
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.11/19ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.12/19น้ำตกศรีสังวาลย์
น้ำตกศรีสังวาลย์
น้ำตกศรีสังวาลย์ น้ำตกศรีสังวาลย์
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.13/19บ้านแม่แมะ
บ้านแม่แมะ
บ้านแม่แมะ บ้านแม่แมะ
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.14/19ประเพณีกินวอ
ประเพณีกินวอ
ประเพณีกินวอ ประเพณีกินวอ
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.15/19ป่าเกี๊ยะ (แม่ตะมาน)
ป่าเกี๊ยะ (แม่ตะมาน)
ป่าเกี๊ยะ (แม่ตะมาน) ป่าเกี๊ยะ (แม่ตะมาน) ป่าเกี๊ยะ (แม่ตะมาน)
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.16/19บ้านหัวทุ่ง
บ้านหัวทุ่ง
บ้านหัวทุ่ง บ้านหัวทุ่ง
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.17/19ตลาดขายสินค้าบ้านห้วยลึก
ตลาดขายสินค้าบ้านห้วยลึก
ตลาดขายสินค้าบ้านห้วยลึก ตลาดขายสินค้าบ้านห้วยลึก
อ.เชียงดาว ต.ปิงโค้ง

No.18/19โครงการหลวงห้วยลึก
โครงการหลวงห้วยลึก
โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงห้วยลึก
อ.เชียงดาว ต.ปิงโค้ง

No.19/19ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ