No.1/4สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว
สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว
สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.2/4ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.3/4โครงการหลวงห้วยลึก
โครงการหลวงห้วยลึก
โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงห้วยลึก
อ.เชียงดาว ต.ปิงโค้ง

No.4/4ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ