No.1/2ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
อ.เมืองนครสวรรค์ ต.แควใหญ่

No.2/2ศาลเจ้าแม่หน้าผา
ศาลเจ้าแม่หน้าผา
ศาลเจ้าแม่หน้าผา ศาลเจ้าแม่หน้าผา
อ.เมืองนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ