No.1/8พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์
พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์
พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์ พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์
อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา

No.2/8พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล พุทธมณฑล พุทธมณฑล
อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา

No.3/8ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง)
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง)
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง)
อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา

No.4/8กันตนามูฟวี่ทาวน์ศาลายา
กันตนามูฟวี่ทาวน์ศาลายา
กันตนามูฟวี่ทาวน์ศาลายา กันตนามูฟวี่ทาวน์ศาลายา
อ.พุทธมณฑล ต.คลองโยง

No.5/8คลองมหาสวัสดิ์
คลองมหาสวัสดิ์
คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์
อ.พุทธมณฑล ต.มหาสวัสดิ์

No.6/8ล่องเรือเลียบคลองมหาสวัสดิ์
ล่องเรือเลียบคลองมหาสวัสดิ์
ล่องเรือเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ล่องเรือเลียบคลองมหาสวัสดิ์
อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา

No.7/8สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ
สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ
สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ
อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา

No.8/8พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา