No.1/10อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ
อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ
อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ
อ.กำแพงแสน ต.กำแพงแสน

No.2/10โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
อ.กำแพงแสน ต.กระตีบ

No.3/10เมืองเก่ากำแพงแสน
เมืองเก่ากำแพงแสน
เมืองเก่ากำแพงแสน เมืองเก่ากำแพงแสน
อ.กำแพงแสน ต.ทุ่งขวาง

No.4/10วัดอ้อน้อย
วัดอ้อน้อย
วัดอ้อน้อย วัดอ้อน้อย วัดอ้อน้อย
อ.กำแพงแสน ต.ห้วยขวาง

No.5/10วัดปลักไม้ลาย
วัดปลักไม้ลาย
วัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย
อ.กำแพงแสน ต.ทุ่งขวาง

No.6/10วัดป่ามงคล
วัดป่ามงคล
วัดป่ามงคล วัดป่ามงคล
อ.กำแพงแสน ต.สระพัฒนา

No.7/10วัดสระพัฒนา
วัดสระพัฒนา
วัดสระพัฒนา วัดสระพัฒนา
อ.กำแพงแสน ต.สระพัฒนา

No.8/10วัดทุ่งกระพังโหม
วัดทุ่งกระพังโหม
วัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม
อ.กำแพงแสน ต.กำแพงแสน

No.9/10วัดกำแพงแสน
วัดกำแพงแสน
วัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน ต.ห้วยหมอนทอง

No.10/10วัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม วัดนิยมธรรมวราราม
อ.กำแพงแสน ต.ทุ่งบัว