No.1/8วัดมณีบรรพตวรวิหาร
วัดมณีบรรพตวรวิหาร
วัดมณีบรรพตวรวิหาร วัดมณีบรรพตวรวิหาร
อ.แม่ระมาด ต.แม่ตื่น

No.2/8ล่องแพลำห้วยแม่ตื่น
ล่องแพลำห้วยแม่ตื่น
ล่องแพลำห้วยแม่ตื่น ล่องแพลำห้วยแม่ตื่น
อ.แม่ระมาด ต.แม่ตื่น

No.3/8ประเพณีขึ้นธาตุ
ประเพณีขึ้นธาตุ
ประเพณีขึ้นธาตุ ประเพณีขึ้นธาตุ
อ.แม่ระมาด ต.พระธาตุ

No.4/8อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
อ.แม่ระมาด ต.สามหมื่น

No.5/8ถ้ำห้วยสลุง
ถ้ำห้วยสลุง
ถ้ำห้วยสลุง ถ้ำห้วยสลุง
อ.แม่ระมาด ต.พระธาตุ

No.6/8เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
อ.แม่ระมาด ต.แม่ตื่น

No.7/8น้ำตกขุนห้วยมะพร้าว
น้ำตกขุนห้วยมะพร้าว
น้ำตกขุนห้วยมะพร้าว น้ำตกขุนห้วยมะพร้าว
อ.แม่ระมาด ต.แม่ตื่น

No.8/8น้ำตกห้วยโป่ง
น้ำตกห้วยโป่ง
น้ำตกห้วยโป่ง น้ำตกห้วยโป่ง
อ.แม่ระมาด ต.พระธาตุ