No.1/7ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก
ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก
ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก
อ.คลองใหญ่ ต.หาดเล็ก

No.2/7ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน
ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน
ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน
อ.คลองใหญ่ ต.ไม้รูด

No.3/7ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย
ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย
ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย
อ.คลองใหญ่ ต.หาดเล็ก

No.4/7หาดบานชื่น (หาดมะโร)
หาดบานชื่น (หาดมะโร)
หาดบานชื่น (หาดมะโร) หาดบานชื่น (หาดมะโร) หาดบานชื่น (หาดมะโร)
อ.คลองใหญ่ ต.ไม้รูด

No.5/7ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแม่ทับทิม
อ.คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่

No.6/7หาดไม้รูด (หาดสำราญ)
หาดไม้รูด (หาดสำราญ)
หาดไม้รูด (หาดสำราญ) หาดไม้รูด (หาดสำราญ) หาดไม้รูด (หาดสำราญ)
อ.คลองใหญ่ ต.ไม้รูด

No.7/7สะพานปลา
สะพานปลา
สะพานปลา สะพานปลา
อ.คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่