No.1/3ดอยโป่งกา
ดอยโป่งกา
ดอยโป่งกา ดอยโป่งกา
อ.กัลยาณิวัฒนา ต.แจ่มหลวง

No.2/3น้ำตกโป่งสะแยง
น้ำตกโป่งสะแยง
น้ำตกโป่งสะแยง น้ำตกโป่งสะแยง
อ.กัลยาณิวัฒนา ต.แจ่มหลวง

No.3/3ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
อ.กัลยาณิวัฒนา ต.บ้านจันทร์