No.1/10ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน (วนเกษตร) หรือบ้านศานติธรรม
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน (วนเกษตร) หรือบ้านศานติธรรม
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน (วนเกษตร) หรือบ้านศานติธรรม ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน (วนเกษตร) หรือบ้านศานติธรรม
อ.สนามชัยเขต ต.ลาดกระทิง

No.2/10วนเกษตร (ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน)
วนเกษตร (ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน)
วนเกษตร (ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน) วนเกษตร (ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน)
อ.สนามชัยเขต ต.ลาดกระทิง

No.3/10อ่างเก็บน้ำคลองระบม
อ่างเก็บน้ำคลองระบม
อ่างเก็บน้ำคลองระบม อ่างเก็บน้ำคลองระบม
อ.สนามชัยเขต ต.ทุ่งพระยา

No.4/10โครงการพระราชดำริบ้านนายาว
โครงการพระราชดำริบ้านนายาว
โครงการพระราชดำริบ้านนายาว โครงการพระราชดำริบ้านนายาว
อ.สนามชัยเขต ต.ท่ากระดาน

No.5/10วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)
วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)
วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์) วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)
อ.สนามชัยเขต ต.ลาดกระทิง

No.6/10สวนสมุนไพรวนเกษตร
สวนสมุนไพรวนเกษตร
สวนสมุนไพรวนเกษตร สวนสมุนไพรวนเกษตร
อ.สนามชัยเขต ต.ลาดกระทิง

No.7/10อ่างเก็บน้ำวังคู
อ่างเก็บน้ำวังคู
อ่างเก็บน้ำวังคู อ่างเก็บน้ำวังคู อ่างเก็บน้ำวังคู
อ.สนามชัยเขต ต.ทุ่งพระยา

No.8/10อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง
อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง
อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง
อ.สนามชัยเขต ต.ลาดกระทิง

No.9/10วัดท้าวอู่ไท
วัดท้าวอู่ไท
วัดท้าวอู่ไท วัดท้าวอู่ไท
อ.สนามชัยเขต ต.ท่ากระดาน

No.10/10วัดแปลงไผ่วิปัสสนาราม
วัดแปลงไผ่วิปัสสนาราม
วัดแปลงไผ่วิปัสสนาราม วัดแปลงไผ่วิปัสสนาราม
อ.สนามชัยเขต ต.ลาดกระทิง