No.1/8อนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น
อนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น
อนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น อนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.2/8ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
อ.แม่วาง ต.แม่วิน

No.3/8ล่องแพไม้ไผ่ลำน้ำแม่วาง
ล่องแพไม้ไผ่ลำน้ำแม่วาง
ล่องแพไม้ไผ่ลำน้ำแม่วาง ล่องแพไม้ไผ่ลำน้ำแม่วาง
อ.แม่วาง ต.แม่วิน

No.4/8นั่งช้างชมธรรมชาติแม่วิน
นั่งช้างชมธรรมชาติแม่วิน
นั่งช้างชมธรรมชาติแม่วิน นั่งช้างชมธรรมชาติแม่วิน
อ.แม่วาง ต.แม่วิน

No.5/8ถ้ำน้ำออกฮู
ถ้ำน้ำออกฮู
ถ้ำน้ำออกฮู ถ้ำน้ำออกฮู
อ.แม่วาง ต.ทุ่งปี้

No.6/8อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.7/8ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
อ.แม่วาง ต.แม่วิน

No.8/8ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
อ.แม่วาง ต.แม่วิน