No.1/15เกาะนก
เกาะนก
เกาะนก เกาะนก
อ.บางปะกง ต.ท่าข้าม

No.2/15แม่น้ำบางปะกง
แม่น้ำบางปะกง
แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำบางปะกง
อ.บางปะกง ต.บางปะกง

No.3/15ล่องเรือชมปลาโลมา
ล่องเรือชมปลาโลมา
ล่องเรือชมปลาโลมา ล่องเรือชมปลาโลมา
อ.บางปะกง ต.ท่าข้าม

No.4/15ท่าน้ำท่าสะอ้าน
ท่าน้ำท่าสะอ้าน
ท่าน้ำท่าสะอ้าน ท่าน้ำท่าสะอ้าน
อ.บางปะกง ต.ท่าสะอ้าน

No.5/15ประเพณีแห่ธงตะขาบ
ประเพณีแห่ธงตะขาบ
ประเพณีแห่ธงตะขาบ ประเพณีแห่ธงตะขาบ
อ.บางปะกง ต.พิมพา

No.6/15วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง
อ.บางปะกง ต.สองคลอง

No.7/15ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง
ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง
ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง
อ.บางปะกง ต.พิมพา

No.8/15วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน วัดเขาดิน
อ.บางปะกง ต.เขาดิน

No.9/15วัดคงคาราม (วัดบน)
วัดคงคาราม (วัดบน)
วัดคงคาราม (วัดบน) วัดคงคาราม (วัดบน)
อ.บางปะกง ต.บางปะกง

No.10/15วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม (วัดล่าง)
วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม (วัดล่าง)
วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม (วัดล่าง) วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม (วัดล่าง)
อ.บางปะกง ต.บางปะกง

No.11/15วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด)
วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด)
วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด) วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด) วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด)
อ.บางปะกง ต.บางปะกง

No.12/15วัดอุสภาราม (วัดบางวัว)
วัดอุสภาราม (วัดบางวัว)
วัดอุสภาราม (วัดบางวัว) วัดอุสภาราม (วัดบางวัว)
อ.บางปะกง ต.บางวัว

No.13/15วัดบางผึ้ง
วัดบางผึ้ง
วัดบางผึ้ง วัดบางผึ้ง
อ.บางปะกง ต.บางผึ้ง

No.14/15วัดบางแสม
วัดบางแสม
วัดบางแสม วัดบางแสม
อ.บางปะกง ต.ท่าข้าม

No.15/15วัดบางสมัคร (หลวงพ่อฟู)
วัดบางสมัคร (หลวงพ่อฟู)
วัดบางสมัคร (หลวงพ่อฟู) วัดบางสมัคร (หลวงพ่อฟู)
อ.บางปะกง ต.บางสมัคร