No.1/6ฮิโนกิแลนด์
ฮิโนกิแลนด์
ฮิโนกิแลนด์ ฮิโนกิแลนด์
อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น

No.2/6อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น

No.3/6น้ำพุร้อนไชยปราการ จีนยูนาน
น้ำพุร้อนไชยปราการ จีนยูนาน
น้ำพุร้อนไชยปราการ จีนยูนาน น้ำพุร้อนไชยปราการ จีนยูนาน
อ.ไชยปราการ ต.หนองบัว

No.4/6กาดเมืองผี
กาดเมืองผี
กาดเมืองผี กาดเมืองผี
อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น

No.5/6วัดถ้ำตับเตา
วัดถ้ำตับเตา
วัดถ้ำตับเตา วัดถ้ำตับเตา
อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น

No.6/6วัดป่าไม้แดง
วัดป่าไม้แดง
วัดป่าไม้แดง วัดป่าไม้แดง
อ.ไชยปราการ ต.หนองบัว