No.1/6Hinoki Land
Hinoki Land
Hinoki Land Hinoki Land
Chai Prakan, Si Dong Yen

No.2/6Doi Wiang Pha National Park
Doi Wiang Pha National Park
Doi Wiang Pha National Park Doi Wiang Pha National Park Doi Wiang Pha National Park
Chai Prakan, Si Dong Yen

No.3/6Chai Pra Karn
Chai Pra Karn
Chai Pra Karn Chai Pra Karn
Chai Prakan, Nong Bua

No.4/6Kard Mueng Pee
Kard Mueng Pee
Kard Mueng Pee Kard Mueng Pee
Chai Prakan, Si Dong Yen

No.5/6Wat Thum Tubtao
Wat Thum Tubtao
Wat Thum Tubtao Wat Thum Tubtao
Chai Prakan, Si Dong Yen

No.6/6Wat Pa Mai Daeng
Wat Pa Mai Daeng
Wat Pa Mai Daeng Wat Pa Mai Daeng
Chai Prakan, Nong Bua