No.1/9ถ้ำโบราณ
ถ้ำโบราณ
ถ้ำโบราณ ถ้ำโบราณ ถ้ำโบราณ
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

No.2/9โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

No.3/9ไร่ช้างขาว
ไร่ช้างขาว
ไร่ช้างขาว ไร่ช้างขาว ไร่ช้างขาว
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

No.4/9บ้านเปียงหลวง
บ้านเปียงหลวง
บ้านเปียงหลวง บ้านเปียงหลวง บ้านเปียงหลวง
อ.เวียงแหง ต.เปียงหลวง

No.5/9น้ำตกแม่หาด
น้ำตกแม่หาด
น้ำตกแม่หาด น้ำตกแม่หาด
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

No.6/9พระบรมธาตุแสนไห
พระบรมธาตุแสนไห
พระบรมธาตุแสนไห พระบรมธาตุแสนไห
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

No.7/9วัดฟ้าเวียงอินทร์
วัดฟ้าเวียงอินทร์
วัดฟ้าเวียงอินทร์ วัดฟ้าเวียงอินทร์
อ.เวียงแหง ต.เปียงหลวง

No.8/9โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ  บ้านแปกแซม
โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ  บ้านแปกแซม
โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ  บ้านแปกแซม โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม
อ.เวียงแหง ต.เปียงหลวง

No.9/9น้ำตกแม่ลาด
น้ำตกแม่ลาด
น้ำตกแม่ลาด น้ำตกแม่ลาด
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง