No.1/15พระบรมธาตุแสนไห
พระบรมธาตุแสนไห
พระบรมธาตุแสนไห พระบรมธาตุแสนไห
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

No.2/15วัดฟ้าเวียงอินทร์
วัดฟ้าเวียงอินทร์
วัดฟ้าเวียงอินทร์ วัดฟ้าเวียงอินทร์
อ.เวียงแหง ต.เปียงหลวง

No.3/15วัดเปียงหลวง
วัดเปียงหลวง
วัดเปียงหลวง วัดเปียงหลวง
อ.เวียงแหง ต.เปียงหลวง

No.4/15วัดมกายอน
วัดมกายอน
วัดมกายอน วัดมกายอน
อ.เวียงแหง ต.เปียงหลวง

No.5/15วัดม่วงเครือ
วัดม่วงเครือ
วัดม่วงเครือ วัดม่วงเครือ
อ.เวียงแหง ต.เปียงหลวง

No.6/15วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้
อ.เวียงแหง ต.เปียงหลวง

No.7/15วัดอุทัยธาราม
วัดอุทัยธาราม
วัดอุทัยธาราม วัดอุทัยธาราม
อ.เวียงแหง ต.แสนไห

No.8/15วัดกองลม
วัดกองลม
วัดกองลม วัดกองลม
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

No.9/15วัดกำแพงใหม่
วัดกำแพงใหม่
วัดกำแพงใหม่ วัดกำแพงใหม่
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

No.10/15วัดแม่หาด
วัดแม่หาด
วัดแม่หาด วัดแม่หาด
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

No.11/15วัดเวียงแหง
วัดเวียงแหง
วัดเวียงแหง วัดเวียงแหง
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

No.12/15วัดห้วยหก
วัดห้วยหก
วัดห้วยหก วัดห้วยหก
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

No.13/15วัดพระธาตุแสนไห
วัดพระธาตุแสนไห
วัดพระธาตุแสนไห วัดพระธาตุแสนไห
อ.เวียงแหง ต.แสนไห

No.14/15วัดม่วงป๊อก
วัดม่วงป๊อก
วัดม่วงป๊อก วัดม่วงป๊อก
อ.เวียงแหง ต.แสนไห

No.15/15วัดสามภู
วัดสามภู
วัดสามภู วัดสามภู
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง