No.1/16บ้านไร่ไผ่งาม
บ้านไร่ไผ่งาม
บ้านไร่ไผ่งาม บ้านไร่ไผ่งาม บ้านไร่ไผ่งาม
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.2/16สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.3/16อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.4/16พระบรมธาตุดอยผาขาว
พระบรมธาตุดอยผาขาว
พระบรมธาตุดอยผาขาว พระบรมธาตุดอยผาขาว
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.5/16ถ้ำตอง
ถ้ำตอง
ถ้ำตอง ถ้ำตอง
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.6/16พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิศิริ
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิศิริ
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิศิริ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิศิริ
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.7/16น้ำตกแม่เตี๊ยะ
น้ำตกแม่เตี๊ยะ
น้ำตกแม่เตี๊ยะ น้ำตกแม่เตี๊ยะ
อ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว

No.8/16น้ำตกแม่กลาง
น้ำตกแม่กลาง
น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่กลาง
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.9/16ดอยต๊อก
ดอยต๊อก
ดอยต๊อก ดอยต๊อก
อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.10/16วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.11/16น้ำตกตาดเหมย
น้ำตกตาดเหมย
น้ำตกตาดเหมย น้ำตกตาดเหมย
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.12/16น้ำตกแม่ยะ
น้ำตกแม่ยะ
น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่ยะ
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.13/16ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านขุนแตะ
ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านขุนแตะ
ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านขุนแตะ ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านขุนแตะ
อ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว

No.14/16ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.15/16ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น
ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น
ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.16/16ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
อ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว