No.1/8สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)
สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)
สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว) สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว) สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)
อ.ฮอด ต.บ่อหลวง

No.2/8อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อ.ฮอด ต.หางดง

No.3/8อุทยานแห่งชาติแม่โถ
อุทยานแห่งชาติแม่โถ
อุทยานแห่งชาติแม่โถ อุทยานแห่งชาติแม่โถ อุทยานแห่งชาติแม่โถ
อ.ฮอด ต.บ่อสลี

No.4/8ผาสิงห์เหลียว
ผาสิงห์เหลียว
ผาสิงห์เหลียว ผาสิงห์เหลียว
อ.ฮอด ต.บ้านตาล

No.5/8ผาวิ่งชู้
ผาวิ่งชู้
ผาวิ่งชู้ ผาวิ่งชู้
อ.ฮอด ต.ฮอด

No.6/8สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว
สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว
สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว
อ.ฮอด ต.บ่อสลี

No.7/8ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ
อ.ฮอด ต.บ่อสลี

No.8/8น้ำตกแม่ลิด
น้ำตกแม่ลิด
น้ำตกแม่ลิด น้ำตกแม่ลิด
อ.ฮอด ต.บ่อสลี