No.1/16เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี
เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี
เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี
อ.หางดง ต.หนองควาย

No.2/16บ้านถวาย
บ้านถวาย
บ้านถวาย บ้านถวาย
อ.หางดง ต.ขุนคง

No.3/16บ้านร้อยอันพันอย่าง
บ้านร้อยอันพันอย่าง
บ้านร้อยอันพันอย่าง บ้านร้อยอันพันอย่าง
อ.หางดง ต.หารแก้ว

No.4/16หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง
อ.หางดง ต.หนองควาย

No.5/16โครงการหลวงห้วยผักไผ่
โครงการหลวงห้วยผักไผ่
โครงการหลวงห้วยผักไผ่ โครงการหลวงห้วยผักไผ่ โครงการหลวงห้วยผักไผ่
อ.หางดง ต.บ้านปง

No.6/16ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ
ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ
ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ
อ.หางดง ต.น้ำแพร่

No.7/16ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง
ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง
ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง
อ.หางดง ต.น้ำแพร่

No.8/16อุทยานแห่งชาติออบขาน
อุทยานแห่งชาติออบขาน
อุทยานแห่งชาติออบขาน อุทยานแห่งชาติออบขาน อุทยานแห่งชาติออบขาน
อ.หางดง ต.บ้านปง

No.9/16พระเจ้านั่งโก๋น
พระเจ้านั่งโก๋น
พระเจ้านั่งโก๋น พระเจ้านั่งโก๋น
อ.หางดง ต.หางดง

No.10/16บ้านป่าตาล
บ้านป่าตาล
บ้านป่าตาล บ้านป่าตาล
อ.หางดง ต.สันผักหวาน

No.11/16กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ
กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ
กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ
อ.หางดง ต.น้ำแพร่

No.12/16บ้านแพะขวาง
บ้านแพะขวาง
บ้านแพะขวาง บ้านแพะขวาง
อ.หางดง ต.น้ำแพร่

No.13/16วัดต้นเกว๋น
วัดต้นเกว๋น
วัดต้นเกว๋น วัดต้นเกว๋น
อ.หางดง ต.หนองควาย

No.14/16ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
อ.หางดง ต.บ้านปง

No.15/16ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
อ.หางดง ต.บ้านปง

No.16/16ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่
ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่
ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่ ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่
อ.หางดง ต.น้ำแพร่