No.1/4พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเก่า

No.2/4พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม

No.3/4พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ และเชลยศึก
พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ และเชลยศึก
พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ และเชลยศึก พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ และเชลยศึก
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

No.4/4หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม