No.1/4มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว
มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว
มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.2/4มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ
มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ
มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.วัดเกต

No.3/4มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตธารแก้ว
มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตธารแก้ว
มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตธารแก้ว มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตธารแก้ว
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.4/4มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา