No.1/3ถนนคนเดินเชียงใหม่ (ท่าแพ)
ถนนคนเดินเชียงใหม่ (ท่าแพ)
ถนนคนเดินเชียงใหม่ (ท่าแพ) ถนนคนเดินเชียงใหม่ (ท่าแพ) ถนนคนเดินเชียงใหม่ (ท่าแพ)
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.2/3ถนนคนเดินเชียงใหม่ (วัวลาย)
ถนนคนเดินเชียงใหม่ (วัวลาย)
ถนนคนเดินเชียงใหม่ (วัวลาย) ถนนคนเดินเชียงใหม่ (วัวลาย) ถนนคนเดินเชียงใหม่ (วัวลาย)
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา

No.3/3วัน นิมมาน
วัน นิมมาน
วัน นิมมาน วัน นิมมาน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ