คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(9)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม)
พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม)
สะพานประวัติศาสตร์

สะพานประวัติศาสตร์
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
พิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสภณสามัคคีนุสรณ์

พิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสภณสามัคคีนุสรณ์
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
ประเพณีจองพารา

ประเพณีจองพารา
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม)
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดหมอกจำแป่

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดหมอกจำแป่
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
ปอยจ่าตี่

ปอยจ่าตี่
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม)
งานประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว)

งานประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว)
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
ปอยหลู่กองโหล

ปอยหลู่กองโหล
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
ต่างซอมต่อ

ต่างซอมต่อ
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
ประเพณีเขาวงกต (หมั่งกะป่า)

ประเพณีเขาวงกต (หมั่งกะป่า)
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม)
ประเพณีต่างซอมต่อหลวง

ประเพณีต่างซอมต่อหลวง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย)