คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(20)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว

ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
เวียงท่ากาน เมืองโบราณ

เวียงท่ากาน เมืองโบราณ
(จ.เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง)
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
เวียงกุมกาม เมืองโบราณ

เวียงกุมกาม เมืองโบราณ
(จ.เชียงใหม่ อ.สารภี)
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
ขุนหลวงวิลังคะ

ขุนหลวงวิลังคะ
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา

อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย)
พระตำหนักดาราภิรมย์

พระตำหนักดาราภิรมย์
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
อนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น

อนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่วาง)
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ)
ประเพณีปอยหลวง

ประเพณีปอยหลวง
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
อนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง

อนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
เข้าอินทขิล (ใส่ขันดอก)

เข้าอินทขิล (ใส่ขันดอก)
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
แหล่งผลิตน้ำมันแม่สูน

แหล่งผลิตน้ำมันแม่สูน
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
สถาบันล้านนาศึกษา

สถาบันล้านนาศึกษา
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)